TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

Taşınır Kayıt Birimi;
Üniversitemizin; Rektörlük ve bağlı Bölümleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Daire Başkanlıklarına; Bütçe, BAP, Tübitak, imalat ve hibe gibi değişik kaynaklardan temin edilen her türlü malzemelerin birimlere teslimi, muayene kabul, kayıt işlemleri. Taşınır malzemelere Giriş ve çıkış işlem fişlerinin düzenlenmesi ve demirbaş kayıtlarının tutulması. Dönem sonu işlemlerinin yapılması.


Taşınır Kontrol Birimi:
Üniversitemizce satın alınan tüm malzemeleri bulunduğu birimde fatura ile uygunluğunun kontrol edilmesi ve uygun görülen malzemelerin onaylanması.


Depo Kontrol:
Üniversitemiz ve bağlı birimlerin satın alınan malzemelerinin depo giriş -çıkış işlemleri, sayımı, stoktaki malzemelerin kontrolü, talep listesine göre malzemelerin birimlere teslim edilmesi.