ULAŞIM HİZMETLERİ ŞB. MD.

 Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Rektörlük Makamının 18.01.2010 tarihli Oluru ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuştur. Ülkemiz kamu kurumları ulaşım hizmetleri misyonundaki değişiklik ve kamu mali portresi, Üniversitemizin de ulaşım hizmetlerini yeniden yapılandırmasını zorunlu bir hale getirmiştir. Bu anlamda, hem akaryakıt ve bakım onarım giderlerini artıran hem de standartlara uygun olma özelliğini yitirdiği için nitelikli hizmet veremeyen eski model taşıtlar envanterden çıkarılmış, hizmet satın alımı ile ulaşım hizmetlerinin ağırlıklı bir kısmı karşılanmaya başlanmıştır. Bununla beraber bünyesinde kalan taşıtlar ile de mevzuata uygun, sürdürülebilir ekonomik ve nitelikli hizmet verebilmek için gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü çalışanları genelde kamu görevlisi olmanın özelde de Ege Üniversitesi gibi köklü bir eğitim-öğretim ve bilim kurumunun üyesi olmanın bilinciyle hareket ederler. Emin oldukları husus; verdikleri hizmetin sıradan bir ulaşım hizmeti değil, 1955 yılından bugüne gelen ve daha uzun yıllar artarak sürecek eğitim-öğretimin gerçekleşmesine, bilimin ve kültürün üretilmesine sundukları katkı olduğudur.    
  
       Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün donanım ve işgücü olanakları dahilinde verdiği hizmetler özetle şöyle sıralanabilir.

   Üniversitemiz birimlerine, hizmet satın alımı ile sağlanan taşıtların ihtiyaçlar doğrultusunda tahsis edilmesi.
   Eğitim ve öğretimin pekiştirilmesi için düzenlenen teknik gezilerde öğrenci ve öğretim elemanlarımızın ulaşımlarının sağlanması
   Kongre ve sempozyumlarda katılımcıların ve görevlilerinin ulaşımının sağlanması.
   Öğrenci topluluklarımızın düzenlediği/iştirak ettikleri sosyal etkinliklerde ulaşımlarının sağlanması.
   Üniversitemize gelen yerli ve yabancı konuklarımızın ulaşımının sağlanması.
   Üniversitemiz çalışanlarının resmi görevleri ile ilgili ulaşımlarının sağlanması.
   Malzeme alımları ve birimlere ulaştırılması için gerekli taşıtların tahsis edilmesi.