İDARİ İŞLER ŞB. MD.

    

  • Resmi Mühür İşlemlerinin Yürütülmesi
  • Bitkisel Atık Yağların Sözleşmesinin Yapılması ve İşlemlerinin Yürütülmesi
  • Başkanlık Personel Özlük İşlerinin Yürütülmesi
  • Başkanlık Stratejik Planlarının Yapılması
  • Başkanlık EBYS işlemlerinin yürütülmesi
  • Başkanlık WEB sitesi ve Egetel güncellemelerinin yapılması
  • Başkanlık İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yürütülmesi
  • Başkanlık Gelen-Giden Evrak Kayıt işlemlerinin yürütülmesi
  • Hukuk Müşavirliğinden gelen haciz yazılarının cevaplandırılması
  • Başkanlık tarafından  verilecek diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesi