YATIRIM HARCAMALARI ŞB. MD.

Başkanlığımıza toplulaştırılmış olarak tahsis edilmiş olan yatırım ödenekleri projelerinin (Eğitim Makine Teçhizat, Sağlık Makine Teçhizat, Bilgi Teknolojileri, Lisans-Yazılım ödenekleri) Rektörlük Makamınca; fakülte, enstitü, yüksekokul, bölümler, merkezler ve daire başkanlıklarına dağılımı yapıldıktan sonra bu ödeneklere ait satın alma işlemlerinin sonuçlandırılması.

Üniversitemiz fakülte, enstitü, yüksekokul, bölümler, merkezler ve daire başkanlıkları için yurt dışından gönderilen her türlü makine teçhizat ve sarf malzemelerinin gümrük işlemleri konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapılması.

İhale işlemleri tamamlanıp hizmete sunulan makine teçhizat ve ekipmanlarına ait satış sonrası garanti sürelerinin takibi ve bunlara ait sorunların takip edilerek sonuçlandırılması.