Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

MİSYON - VİZYON

 

MİSYONUMUZ

Ulusal ve Uluslararası alanda örnek bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen ve ilke edinen üniversitemizin;

Birimlerinin en iyi şekilde hizmet verebilmesi için mal ve hizmetlerin, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, kayıtlara geçirilmesi, depolanması, dağıtılması, Yatırımların en rasyonel şekilde planlanması ve yatırım programlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi işlemlerini ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak yapmak, 

Üniversitemizde görev yapan tüm personelin sürekli görev ile yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerini, Üniversitemizin temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri, taşıma ve ulaşım hizmetlerini, mevcut ödeneklerle en kısa sürede şeffaflık ilkesine uygun olarak yerine getirmek,

Üniversitemiz mensuplarının güvenliğini ilgili kanun ve mevzuata uygun olacak şekilde sağlamak.

 

 

VİZYONUMUZ

Başkanlığımızın ana hedefi ; Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf , etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek , çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırabileceği imkanlar oluşturmak , teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla vereceği hizmetler ile örnek bir Başkanlık olmaktır.