EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

MİSYON - VİZYON

 

MİSYONUMUZ

Ulusal ve Uluslararası alanda örnek bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen Üniversitemizin, birimlerinin en iyi şekilde hizmet verebilmesi için; Mal ve hizmetlerin, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, kayıtlara geçirilmesi, depolanması, dağıtılması, Yatırımların en rasyonel şekilde planlanması ve yatırım programlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi işlemlerini mevzuata (4734 ve 4735 sayılı kanun, 5018 sayılı kanun ve Taşınır Mal Yönetmeliği) uygun olarak yapmak, Üniversitemizde görev yapan Akademik ve İdari personelin sürekli görev ile yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerini, Üniversitemizin temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri, taşıma ve ulaşım hizmetlerini, mevcut ödeneklerle en kısa sürede şeffaflık ilkesine uygun olarak yerine getirmek. 

 

VİZYONUMUZ

Başkanlığımızın ana hedefi ; Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf , etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek , çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırabileceği imkanlar oluşturmak , teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla vereceği hizmetler ile örnek bir Başkanlık olmaktır.