Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

CARİ HARCAMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 

 • 5018 sayılı kanun kapsamında harcama talimatı üzerine Bütçe Kanunu ile kendilerine ödenek tahsis edilen Genel  Sekreterlik (Özel Kalem), 2 Daire Başkanlığı, Hukuk   Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı ile 1 Fakülte, 3 Enstitü,  9 Yüksekokul, Merkezler ve Bölümlerin için yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerinin yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
 • Birim içi iş dağılımını düzenler.
 • Başkanlığımzda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu çerçevesinde alımlar, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimine Dair Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.
 • Her ay ödenen aboneliğe bağlı su, elektrik, telefon, internet vb kurum faturalarının tahakkuk işlemlerini düzenler.
 • Başkanlığımız bütçesinden iş için kredi veya avans açar, bunların takibini yapar, açılan kredi ve avansları kapatır.
 • Başkanlığımız bütçesinden karşılanan hizmet alımları için ödemeye esas teşkil edecek hakediş raporlarını ve diğer belgeleri düzenler.
 • Görev alanında bulunan işlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Daire Başkanlığı tarafından ayrıca verilen diğer görevleri yerine getirir.
 • Ödeme işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapar.

 

SATINALMA BİRİMi:

 

 • Üniversitemizin genel ihtiyacına yönelik olarak malzeme istekleri ile yaptırılacak olan hizmetler Taşıt Kiralama ile mal alımı olarak Elektrik, Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı ihalelerinin yapılması ve sonuçlandırılması.
 • Müdürlüğümüze Gelen ihtiyaç ile ilgili İstek Formları Doğrultusunda Başkanlığımızın Onayını Alarak Doğrudan Temin Yoluyla Alımlarımız.
 • Demirbaş Malzemesi Alımı
 • “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211. Maddesi Uyarınca “ Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmenliği” Hükümlerine Güvenlik Görevlileri, Bekçi Ve Kadrolu İşçilere Verilecek Giyim Kuşam Malzemesi Alımı.
 • Üniversitemiz Bünyesinde Mevcut Taşıtların Bakım Onarım, Vize Ve Sigorta İşlemlerini Yapmak Ve Bunla İlgili Evrakları Hazırlamak
 • Gelen İhtiyaç istek Doğrultusunda Sarf Malzeme (Temizlik, Kırtasiye, Laboratuvar Vb.) Alımları Ve Evraklarının Hazırlanması
 • Demirbaş Makinaların Bakım Onarımı Malzemelerinin Alımı Ve Servis Bedellerinin Ödeme Evraklarının Hazırlanması
 • Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Kullanılan Yangın Tüpü Alımı Ve Dolum İşlerinin Yapılmasını Sağlayarak Evrak İşlerinin Yapılması.

 

TAHAKKUK İŞLERİ BİRİMİ:

 

 • Satınalması Yapılan Mal ve Malzeme, Demirbaş ve Hizmet Alımı, Makine Teçhizat Bakım Onarım ve Bina Bakım Onarım Giderlerinin Tahakkuk Ödemesi
 • Görevlendirme Yollukları (Yurtiçi, Yurtdışı ve Emeklilik Yol Tazminatları) Tahakkuk İşlemleri ve Evraklarının Hazırlanması
 • Yök Bursları (Lisans ve Doktora)
 • İlan Ödemeleri (KiK- Basın İlan)
 • Doğalgaz, Su, Telefon, Akaryakıt, Kalorifer Yakıtı, Elektrik ve Posta Giderlerine İlişkin Ödeme Tahakkuklarının Yapılması ve Bütçeye Gönderilmesi.
 • Hukuk İcra Mahkemelerine Yapılan Ödemeler.
 • 4734 Sayılı Kanunla Hizmet Alımları İhalesi Uyarınca Güvenlik, Temizlik ve Teknik Personel Çalışanlarına Emeklilik ve İşten Ayrılma Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ödemesi.
 • 4735 Sayılı Kanunla Sözleşmesi Yapılan Taşıt Kiralama İşlemleri
 • Çevre Okullara 13/B’ye Ders Vermek İçin Görevlendirilen Akademisyenlerin Yolluk Ödemeleri.
 • Mevcut Bünyemizde Bulunan Taşıtların Vize ve Sigorta Ödeme ve Evrak İşlemlerinin Yapılması
 • Acil İhtiyaçlar Durumunda Görevli Personele Avans verilmesi.
 • Başkanlığımızca İşlemleri Yürütülen  Birimlerin Satınalma, Yolluk Giderlerinin Tahakkukları ile   Avans  İşlemlerinin Yapılması.

 

E.Ü. CARİ HARCAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

 

ADI-SOYADI

GÖREVİ

1

ERSİN HACIOĞLU

ŞUBE MÜDÜR V.

2

MEHMET GÜVENÇ

BÜRO MEMURU

3

DİLARA FİDAN

BÜRO MEMURU

4

GÜRBÜZ TEKİN

BÜRO MEMURU

5

AHMET AKYÜZ

BÜRO MEMURU

6

İSMAİL GÜLEÇ

BÜRO MEMURU

7

ŞAFAK KOÇAK

BÜRO MEMURU

8

SERAP BELLİSAN

ARAŞTIRMACI