Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV TANIMI

 

 • Üniversitemizce yapılması gereken topyekün savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaları;  ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifine göre hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, kontrol ve koordine etmek.
 • Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlamasıyla ilgili Milli ve NATO tatbikatlarının gereği şekilde planlanmasını ve yürütülmesini kurum içinde düzenlemek.
 • Başbakanlık Milli Alarm Sisteminin uygulanmasına ilişkin olarak, kendi kurumlarında gerekli alarm talimatını hazırlamak ve bu talimatın gerektirdiği önlemleri almak ve yürütmek.
 • Üniversitenin fonksiyonel görevleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri için insan gücü olanak ve yetenekleri hakkında bilgi almak
 • Olağanüstü hal personel gereksinmelerini saptamak.
 • Seferde ve savaşın devamında personel gereksiniminin karşılanmasını planlamak. Bu gaye ile personel erteleme ve personel gereksinme ve ikmal planlarını hazırlamak.
 • Savaş zamanı gereksinmelerine ayrılan personelin her çeşit (haber, eğitim, personel, lojistik) hizmetlerini planlamak, hazırlamak, uygulamak ve kontrolünü sağlamak.
 • Seferberlikle ilgili mevzuatın personel seferberliğine ilişkin diğer hükümlerini uygulamak ve hizmetleri yürütmek.
 • Üniversitenin sorumluluğunda bulunan milli seferberlik hizmet ve faaliyetlerini Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifi ve diğer mevzuat içinde planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Lojistik seferberlikle ilgili her türlü mevzuat ile T.S.K. Lojistik seferberlik yönetmelik, talimat v.b. emir ve direktiflerde belirtilen esaslara uygun suretle lojistik seferberlik hizmetlerinden Üniversite ile ilgili olanları yürütmek
 • Sivil Savunma Planlarını hazırlamak,
 • Üniversiteye bağlı veya denetlemelerine tabi birimlerin sivil savunma planlarını hazırlatmak,
 • Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,
 • Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,
 • Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını; konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,
 • Çalışma raporlarını hazırlamak,
 • Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin Üniversitede uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek.

 

E.Ü. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI PERSONEL LİSTESİ

 

ADI-SOYADI

GÖREVİ

1

OSMAN VESEK

SİVİL SAVUNMA UZMANI V.