Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İHALE VE SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 

  • 5018 sayılı Kanun kapsamında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara uygun olarak, tahsis edilen ödeneklerin, Üniversite birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda harcamasını sağlamakla sorumludur. Bütçe Kanunu ile yatırım ödenekleri müstakil olarak verilmiş projeler (Bilgi Teknolojileri) ile ödeneği toplulaştırılmış olarak (Sağlık Mak. Teç.– Eğitim Mak. Teç.) Başkanlığımıza verilen yatırım ödeneklerinin; Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkezler ile Rektörlüğe bağlı Bölümler ve Daire Başkanlıklarının satın alma işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ve ya Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirilen alımların takibini sağlar. KBS üzerinden Tahakkuk, Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi oluşturup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ödeme için gönderir.
  • Devlet Malzeme Ofisi üzerinden yapılan alımlarda kredi açılması ve takibini gerçekleştirir.
  • Birim içi iş dağılımını düzenler. Birim personelinin görev alanındaki hizmet içi eğitimlerini verir. Birim personelinin yıllık izin planlamasını yapar.
  • Görev alanına giren diğer görevleri yerine getirir.
  • Ödeme işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapar.
  • Birimimiz Gümrükleme İşlemlerinde bilgilendirme rolü üstlenmektedir.
  • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)  KBS ( Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), HYS (Harcama Yönetim Sistemi) ve EDYS müdürlüğümüzün aktif olarak kullandığı programlardır.

 

E.Ü. İHALE VE SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

 

ADI-SOYADI

GÖREVİ

1

ERSİN HACIOĞLU

ŞUBE MÜDÜR V.

2

HATİCE ÇOLAK

BÜRO MEMURU

3

SALİH KOYUN

BÜRO MEMURU

4

HASAN TORAMAN

BÜRO MEMURU

5

SERKAN DUMANLI

BÜRO MEMURU

6

RANA GÜR

BÜRO MEMURU

7

BURAK DİNDİN

BÜRO MEMURU

8

HAMİ BULUT

BÜRO MEMURU

9

AYTEN ALTIN ÇETİNBAKIŞ

BÜRO MEMURU

10

ARAS YAVUZ

BÜRO MEMURU

11

MUHAMMET LÜTFİ ÜNAT DEMİR

BÜRO MEMURU

12

NEŞE ÇEVEN

BÜRO MEMURU