EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İHALE VE SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 

  • 5018 sayılı Kanun kapsamında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara uygun olarak, tahsis edilen ödeneklerin, Üniversite birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda harcamasını sağlamakla sorumludur. Bütçe Kanunu ile yatırım ödenekleri müstakil olarak verilmiş projeler (Bilgi Teknolojileri) ile ödeneği toplulaştırılmış olarak (Sağlık Mak. Teç.– Eğitim Mak. Teç.) Başkanlığımıza verilen yatırım ödeneklerinin; Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkezler ile Rektörlüğe bağlı Bölümler ve Daire Başkanlıklarının satın alma işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ve ya Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirilen alımların takibini sağlar. KBS üzerinden Tahakkuk, Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi oluşturup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ödeme için gönderir.
  • Devlet Malzeme Ofisi üzerinden yapılan alımlarda kredi açılması ve takibini gerçekleştirir.
  • Bütçe, ödenek ve ödeme işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapar.
  • Birim içi iş dağılımını düzenler. Birim personelinin görev alanındaki hizmet içi eğitimlerini verir. Birim personelinin yıllık izin planlamasını yapar.
  • Görev alanına giren diğer görevleri yerine getirir.
  • Birimimiz Gümrükleme İşlemlerinde bilgilendirme rolü üstlenmektedir.
  • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)  KBS ( Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), HYS (Harcama Yönetim Sistemi) ve EDYS müdürlüğümüzün aktif olarak kullandığı programlardır.

 

E.Ü. İHALE VE SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

 

ADI-SOYADI

KADROSU

GÖREVİ

1

MUHTEREM ADAK

ENSTİTÜ SEKRETERİ

ŞUBE MÜDÜR V.

2

HATİCE ÇOLAK

HEMŞİRE

BÜRO MEMURU

3

SALİH KOYUN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

4

HASAN TORAMAN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

5

SERKAN DUMANLI

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

6

RANA GÜR

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

7

HAMİ BULUT

MEMUR(Ş)

BÜRO MEMURU

8

BURAK DİNDİN

MEMUR(Ş)

BÜRO MEMURU

9

POLAT BACAK

TEKNİKER

BÜRO MEMURU

10

AYTEN ALTIN ÇETİNBAKIŞ

SÜREKLİ İŞÇİ

BÜRO MEMURU

11

ARAS YAVUZ

SÜREKLİ İŞÇİ

BÜRO MEMURU

12

MUHAMMET LÜTFİ ÜNAT DEMİR

SÜREKLİ İŞÇİ

BÜRO MEMURU