EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI