EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

Misyon

 • Üniversitemizin ulaşım ihtiyacının, resmi taşıtları ve hizmet alımı dâhilinde tedarik edilen taşıtları ile mevzuata uygun, güvenli, ekonomik, şeffaf ve sürdürülebilir bir perspektifle karşılanmasıdır.

Vizyon

 • Üniversitemiz ulaşım hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak ülkemiz kamu kurumları arasında örnek alınacak bir seviye de sürdürülmesini tesis etmektir.

 

Hizmetler

 • Üniversitemiz birimlerine, hizmet satın alımı ile sağlanan taşıtların ihtiyaçlar doğrultusunda tahsis edilmesi.
 • Eğitim ve öğretimin pekiştirilmesi için düzenlenen teknik gezilerde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın (fabrika, tesis, arazi, kurum ve kuruluşlar) saha ulaşımlarının sağlanması
 • Kampüs içi öğrenci transferi (Ring)
 • Fakülte ve Yüksekokullararası spor müsabakalarına katılan periferde yer alan okullarımızın Bornova Yerleşkesine transferleri
 • Kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerde katılımcıların ve görevlilerinin ulaşımının sağlanması.
 • Üniversitemize  gelen yerli ve yabancı konuklarımızın ulaşımının sağlanması.
 • Üniversitemiz çalışanlarının resmi görevleri ile ilgili ulaşımlarının sağlanması.
 • Malzeme alımları ve birimlere ulaştırılması için gerekli taşıtların tahsis edilmesi.
 • Doğrudan tarafımızdan sunulmayan ve diğer birimlerin ürettiği hizmetlerde mevzuat desteği  verilmesi.

Mevzuat

 • 237 Sayılı Taşıt Kanunu
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
 • Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği
 • 2006/10193 Sayılı B.K.K.
 • 2006/10194 Sayılı B.K.K.
 • 2014/6425 Sayılı B.K.K
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 

  Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Rektörlük Makamının 18.01.2010 tarihli Oluru ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuştur. Ülkemiz kamu kurumları ulaşım hizmetleri misyonundaki değişiklik ve kamu mali portresi, Üniversitemizin de ulaşım hizmetlerini yeniden yapılandırmasını zorunlu bir hale getirmiştir. Bu anlamda, hem akaryakıt ve bakım onarım giderlerini artıran hem de standartlara uygun olma özelliğini yitirdiği için nitelikli hizmet veremeyen eski model taşıtlar envanterden çıkarılmış, hizmet satın alımı ile ulaşım hizmetlerinin ağırlıklı bir kısmı karşılanmaya başlanmıştır. Bununla beraber bünyesinde kalan taşıtlar ve bütçe olanakları dâhilinde, her yıl sınırlı da olsa envanterine dâhil ettiği taşıtlar ile mevzuata uygun, sürdürülebilir ekonomik ve nitelikli hizmet verebilmek için gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü çalışanları genelde kamu görevlisi olmanın özelde de Ege Üniversitesi gibi köklü bir eğitim-öğretim ve bilim kurumunun üyesi olmanın bilinciyle hareket ederler. Emin oldukları husus; verdikleri hizmetin sıradan bir ulaşım hizmeti değil, 1955 yılından bugüne gelen ve daha uzun yıllar artarak sürecek eğitim-öğretimin gerçekleşmesine, bilimin ve kültürün üretilmesine sundukları katkı olduğudur. 

 

 

EÜ ULAŞIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

 

ADI-SOYADI

KADROSU

GÖREVİ

1

YAVUZ EMRE GENÇKALAN

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

ŞUBE MÜDÜR V.

2

ORHAN DURSUN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

TAŞIT SEVK-İDARE AMİRİ

3

KÖKSAL KOÇ

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

ŞOFÖR

4

SAİT NURİ DİLEK

ŞOFÖR

ŞOFÖR

5

SEDAT SELVİ

ŞOFÖR

ŞOFÖR

6

İBRAHİM DİRİM

ŞOFÖR

ŞOFÖR

7

HAYRİ UZUN

ŞOFÖR

ŞOFÖR

8

FATİH ARAS

ŞOFÖR

ŞOFÖR

9

ÖZKAN ÖNCEL

HİZMETLİ(Ş)

ŞOFÖR

10

ŞENOL RODOPLU

VİZELİ İŞÇİ

ŞOFÖR

11

NEVZAT AKAKIN

SÜREKLİ İŞÇİ

ŞOFÖR

12

İBRAHİM SAĞDIÇ

SÜREKLİ İŞÇİ

YARDIMCI HİZMETLER

13

SEZGİN DEMİRCİ

SÜREKLİ İŞÇİ

YARDIMCI HİZMETLER