Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TAŞINIR KAYIT ve KONTROL BİRİMİNİN GÖREV TANIMI

 

  • Birimimiz, Daire Başkanlığımız bütçesinden ve Bilimsel Projelerden satın alma yolu ile temin edilen taşınırları (tüketim, sarf, cihaz, mobilya vb) taşınır mal yönetmeliği gereğince cins ve niteliklerine göre sayar, tartar, ölçer ve irsaliye veya fatura karşılığında teslim alır. Satın alınan taşınırların Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirlenen usuller çerçevesince muayene ve kabul işlemlerini yapar veya takip eder.
  • Başkanlığımız bütçesinden temin edilen taşınırları ambar (KBS ve Taşınır Yönetim Bilgi Sistemi) kayıtlarına işler, giriş çıkış belgelerini düzenler.
  • Başkanlığımız bütçesinden karşılanacak mal alımlarının talep istek formunu (satın alma talebini) hazırlar.
  • Hemen tüketimi yapılmayacak ve kullanıma verilmeyecek taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.
  • Başkanlığımız birimlerinde kullanımda bulunan her türlü demirbaşı kullanıcılara zimmetler ve zimmet işlemlerini takip eder.
  • Demirbaş veya taşınırların, eskiyen, kırılan, bozulan, ekonomik ömrünü yitiren malzemelerin kayıtlarının silinmesi için gerekli işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.
  • Ambarda bulunan mevcut malzeme ve taşınırların taşınır istek belgesi karşılığında ilgili harcama biriminin ambarına devir yolu ile çıkışını sağlar.
  • Birimimiz, aşağıda belirtilen 19 harcama birimlerine ait;

1. Özel Kalem Rektörlük,

11. Ödemiş MYO,

2. Özel Kalem Genel Sekreterlik,

12. Ödemiş Sağlık YO,

3. Hukuk Müşavirliği,

13. Madde Bağımlılığı Enstitüsü,

4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

14. Diğer Merkezler Sağlık,

5. Personel Daire Başkanlığı,

15. Diğer Merkezler Sosyal,

6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

16. Diğer Merkezler Fen,

7. Aliağa MYO,

17. Diğer Bölümler

8. Bayındır MYO,

18. Bilimsel Araştırma Projeleri

9. Tire Kutsan MYO,

19. Proje Koordinasyon Uygulama Araştırma Merkezi

10. Urla Denizcilik MYO,

 

 

taşınırların giriş-çıkış işlemlerini yapar, kayıtlarını tutar.

  • Taşınırların her türlü (satın alma, devir, hibe, bağış vb) giriş-çıkışına ilişkin kayıtlarını tutar, bunlara ilişkin belgeleri düzenler ve harcama birimi taşınır yönetim hesabına ilişkin belge ve cetvelleri düzenler ve konsolide görevlisine gönderir.

 

E.Ü. REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINIR KAYIT BİRİMİ PERSONELİ

 

ADI-SOYADI

GÖREVİ

1

ERSİN HACIOĞLU

TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİ

2

SERAP ŞENGÜL

BÜRO MEMURU

3

ALİ CAN

BÜRO MEMURU

4

YILMAZ İLÇİKTAY

BÜRO MEMURU

5

SÜHA DURKAN

BÜRO MEMURU

6

GAMZE DAĞCI

BÜRO MEMURU