EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

BÜTÇE ve PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 
  • Eğitim Mak-Tec ve Sağlık Mak_Tec projelerinden karşılanmak üzere birimlerimizin ihtiyaçlarına yönelik talep yazılarını almak
  • Harcamalara yönelik ilgili bütçelerin takibini ve planlamalarını yapmak
  • Satınalmalara yönelik şartnameleri incelemek
  • Birimlerden gelen talepler doğrultusunda, bahse konu talebe yönelik envanterlere ilişkin veri tabanını oluşturmak

 

ADI SOYADI KADROSU GÖREVİ
Sibel TEMEL Hemşire Şube Müdür V.
Azmihan YAĞABASAN Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni