Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

BÜTÇE ve PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 
  • Yatırım harcamaları bütçesinden (Eğitim Mak-Teç, Sağlık Mak-Teç, Bilgi Teknolojileri ve Bakım-Onarım) satın alma taleplerine yönelik ilgili bütçelerin kullanılabilir ödenek durumlarının tespit etmek.

  • Yatırım harcamalarından satın alması gerçekleştirilen taleplere ilişkin envanter ve ödeme bilgilerinin yer aldığı veri tabanı oluşturmak. 

  • Bütçe, ödenek ile ilgili yazışmaları ve takibini yapar

  • Periyodik olarak Daire Başkanlığımıza bağlı yatırım harcamaları bütçe tertiplerine ait güncel mali bilgileri (başlangıç ödeneği, likit, kullanılabilir ve kalan ödenek v.s.)  içeren Bütçe ve Planlama Tablosu’nu hazırlamak.

  • Mali yıla ait dönemsel Yatırım Projeleri İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak

  • Mali yıla ait dönemsel İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) Raporu’nu hazırlamak

  • İzleyen mali yıla ait yatırım harcamaları bütçe tertiplerine ait Bütçe Gider Teklifi Raporu’nu gerekçeleriyle birlikte hazırlamak.

  • Belirli periyodlarla Sağlık Mak-Teç alımları ile ilgili Hastane Yönetimi ile yapılacak toplantıları organize edip toplantı sunumu hazırlamak.

 

ADI SOYADI GÖREVİ
Sibel TEMEL Şube Müdür V.
Azmihan YAĞABASAN Büro Memuru